διαπτύσσω

δια-πτύσσω, [dialect] Att. [suff] διά-ττω,
A open and spread out, unfold, disclose: metaph.,

διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί S.Ant.709

, cf.E.Hipp.985, Pl.Lg.858e ([voice] Pass.);

σύμβολα Iamb.Protr. 21

;

λόγῳ δ. Moschio

Trag.6.
2 split open,

κράνος D.S.17.20

; open up,

τὸ ἐπιγάστριον Gal.2.520

.
II fold one with another, intertwine, Arist.GA720b17.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαπτύσσω — (Α) [πτύσσω] 1. αναπτύσσω, ξεδιπλώνω, ξετυλίγω, ανοίγω 2. συμπτύσσω, μαζεύω πάλι, διπλώνω, τυλίγω, συμπλέκω κάτι με άλλο 3. ερμηνεύω, διασαφηνίζω 4. σπάζω, διαρρηγνύω …   Dictionary of Greek

 • διαπτύξω — διαπτύσσω open and spread out aor subj act 1st sg διαπτύσσω open and spread out fut ind act 1st sg διαπτύσσω open and spread out aor subj act 1st sg διαπτύσσω open and spread out fut ind act 1st sg διαπτύσσω open and spread out aor ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτύξαι — διαπτύσσω open and spread out aor inf act διαπτύξαῑ , διαπτύσσω open and spread out aor opt act 3rd sg διαπτύσσω open and spread out aor inf act διαπτύξαῑ , διαπτύσσω open and spread out aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτύξαντα — διαπτύσσω open and spread out aor part act neut nom/voc/acc pl διαπτύσσω open and spread out aor part act masc acc sg διαπτύσσω open and spread out aor part act neut nom/voc/acc pl διαπτύσσω open and spread out aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτύσσομεν — διαπτύσσω open and spread out pres ind act 1st pl διαπτύσσω open and spread out pres ind act 1st pl διαπτύσσω open and spread out imperf ind act 1st pl (homeric ionic) διαπτύσσω open and spread out imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτύσσοντα — διαπτύσσω open and spread out pres part act neut nom/voc/acc pl διαπτύσσω open and spread out pres part act masc acc sg διαπτύσσω open and spread out pres part act neut nom/voc/acc pl διαπτύσσω open and spread out pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτύττοντα — διαπτύσσω open and spread out pres part act neut nom/voc/acc pl (attic) διαπτύσσω open and spread out pres part act masc acc sg (attic) διαπτύσσω open and spread out pres part act neut nom/voc/acc pl (attic) διαπτύσσω open and spread out pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτυσσόμενα — διαπτύσσω open and spread out pres part mp neut nom/voc/acc pl διαπτύσσω open and spread out pres part mp neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτυσσόμενος — διαπτύσσω open and spread out pres part mp masc nom sg διαπτύσσω open and spread out pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτυττόμενα — διαπτύσσω open and spread out pres part mp neut nom/voc/acc pl (attic) διαπτύσσω open and spread out pres part mp neut nom/voc/acc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπτυχθῆναι — διαπτύσσω open and spread out aor inf pass διαπτύσσω open and spread out aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.